Zbiornik na olej napędowy 2500 L Eco

Oferowane przez naszą firmę zbiorniki dwupłaszczowe do składowania paliw płynnych, zostały stworzone po to, by przy minimalnej ilości czynności konserwacyjnych, bezpiecznie przechowywać, monitorować oraz wydawać paliwo. Wykonane z wytrzymałego tworzywa (polietylen), zgodnie z normą PN EN 13 341, pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego zbiorniki dwupłaszczowe, odporne na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne, posiadają gwarancję do 10 lat.

Na życzenie klienta, zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami posadowienia zbiorników dwupłaszczowych na paliwa płynne, istnieje także możliwość podłączenia kilku zbiorników do jednego układu dystrybucyjnego.
Podstawowym wyposażeniem jest:

 • Kompletny układ dystrybucyjny
 • Zwarta budowa pozwalająca posadowić zbiornik w miejscach o ograniczonej powierzchni
 • Pompa paliwa Pather 56 l/min
 • Filtr paliwa 60
 • Licznik mechaniczny / analogowy
 • Wąż paliwowy 6m wraz z pistoletem automatycznym
 • Czujnik poziomu oraz przecieku paliwa

Zbiornik można doposażyć w:

 • moduł mikrostacje.pl
 • układ dystrybucyjny o większej wydajności
 • pulser (dokładność +/0,5%)
 • czujniki temp. paliwa oraz otoczenia
 • zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osób niepowołanych do wnętrza zbiornika
 • filtr paliwa szklany

Nasza firma gwarantuje przekazanie pełnej dokumentacji, niezbędnej do prawidłowego eksploatowania zbiorników, do użytku wewnętrznego. Zbiorniki posiadają możliwość dowolnej konfiguracji wyposażenia, według indywidualnych potrzeb każdego klienta.
W zależności od wykupionego pakietu, technologia mikrostacje.pl, posiada dożywotnią, bezpłatną gwarancję, świadczoną wg formuły 24/7/360, przy niezwłocznej reakcji w zakresie informatycznym i mechanicznym oraz bieżące, bezpłatne uaktualnienie oprogramowania.