Technologia rozliczania i kontroli paliw płynnych MS Prime

Opracowana w całości przez Ekopol Górnośląski Holding S.A. technologia mikrostacje.pl to innowacyjny system zarządzania i kontroli gospodarką paliwową oraz flotą samochodową, parkiem maszyn, kierowcami i operatorami.  Na podstawie opinii i wyliczeń naszych klientów oraz doświadczeniu, jakie zdobyliśmy będąc na rynku od 1989 roku, firmy korzystające z systemu mikrostacje.pl, zmniejszyły swoje wydatki  związane z gospodarką paliwową nawet o 30%. Dzięki systemowi, użytkownik zyskuje niemalże nieograniczone możliwości monitorowania większości procesów związanych z zakupem paliwa, tankowaniem oraz eksploatacją pojazdów.

Moduł zarządzania paliwem MS Prime do zarządzania gospodarką paliwową jest nośnikiem technologii mikrostacje.pl i otwiera dostęp do funkcji i możliwości jakie oferuje system. Może zostać zainstalowany zarówno w oferowanych przez nas nowoczesnych zbiornikach dwupłaszczowych, słupkach dystrybucyjnych jak i zbiornikach innego typu, zmieniając nawet starszą konstrukcję w pełni funkcjonalną mikrostację. Dodatkowo, modernizacja zbiornika innego typu nie wymaga gruntownej ingerencji w jego budowę i nie wiąże się z wysokimi kosztami instalacji.

 

Dla kogo dedykowany jest system ?

MS Prime powstał dla wszystkich gałężi transportu, przemysłu oraz rolnictwa gdzie zużywane są hurtowe ilości oleju napędowego

Kompleksowy system zarządzania MS Prime

   Bezobsługowy pobór paliwa

   Identyfikacja użytkownika za pomocą kart zbliżeniowych

   Identyfikacja pojazdu lub maszyny za pomocą klucza

   Odczyt przebiegu kilometrów lub motogodzin

   Weryfikacja podanego przebiegu

   Możliwość wyłączenia wskazania poboru paliwa

   Moduł przygotowany do uzyskania certyfikatu GUM

Możliwości jakie daje moduł MS Prime

  • Dokładna rejestracja ilości paliwa, tankowań i załadunku zbiornika
  • Identyfikacja kierowcy przy pomocy karty zbliżeniowej
  • Identyfikacja pojazdu za pomocą klucza
  • Weryfikacja podanego przez użytkownika przebiegu kilometrów lub motogodzin
  • Wykrywanie „podwójnych” tankowań tj. do zbiornika innego niż ten zalogowany przez użytkownika
  • Opcja wyłączenia wyświetlania danych o tankowaniu dla poszczególnych kierowców lub pojazdów
  • Pomiar temperatury paliwa i otoczenia
  • Informowanie o ewentualnym przecieku lub uszkodzeniu zbiornika
  • Możliwość ustalenia przedziałów czasowych w których system ma prawo wydać paliwo

 

Wybrane dane techniczne

   Moduł przystosowany do pracy w dowolnych warunkach atmosferycznych

   Czytelny 8” kolorowy, podświetlany wyświetlacz

   Podświetlane klawisze

   Bezprzewodowa transmisja danych za pomocą technologii GSM

   Awaryjne zasilanie w przypadku odłączenia zbiornika zapewniające ciągłość informacji

   Moduł przygotowany do uzyskania certyfikatu głównego urzędu miar

Co wyróżnia system Mikrostacje.pl

   Automatyczne raporty i analizy online

   Obsługa wielu urządzeń MS Prime jednocześnie

   Nielimitowana ilość użytkowników oraz pojazdów

   Import danych z tankowań zewnętrznych i kart flotowych

   Możliwość nadania różnych uprawnień użytkownikom

 

Dodatkowe usługi informatyczne

   Brak konieczności instalowania oprogramowania

   Aplikacja mobilna MS Prime

   Praca na dowolnym urządzeniu mobilnym

   Zabezpieczenie danych oraz szyfrowanie tak jak w bankach

   Gwarancja przechowywania i archiwizacji danych na profesjonalnych serwerach

Korzystanie z modułu MS Prime

Obsługa modułu jest prosta i intuicyjna, dodatkowo, moduł wyprowadzony na zewnątrz zbiornika nie wymaga od osoby tankującej pojazd, otwierania szafy dystrybucyjnej co pomaga w uniknięciu nadużyć czy uszkodzeń układu dystrybucyjnego.

 

1. Przyłóż indywidualną kartę zbliżeniową do miejsca zaznaczonego na module

Moduł jest w ciągłej gotowości do pracy. Nawet w przypadku braku zasilania, dzięki wbudowanemu akumulatorowi moduł cały czas monitoruje poziom paliwa i stan zbiornika.
Tankowanie rozpoczyna się przyłożeniem karty zbliżeniowej RFID do modułu. W ten sposób rozpoznany zostaje dany użytkownik.

2. Przyłóż klucz zbliżeniowy do modułu MS Prime i podaj stan licznika

 

Tak jak w przypadku karty RFID, do każdego pojazdu klienta przypisany jest zbliżeniowy klucz pojazdu. Moduł po przyłożeniu klucza rozpoznaje pojazd, który ma zostać zatankowany oraz prosi o wpisanie przebiegu pojazdu. System porównując przebieg oraz ilość tankowanego paliwa, wylicza  m.in normy spalania dla danych pojazdów oraz kierowców. 

 

3. Gotowe – Możesz rozpocząć tankowanie

 

Moduł automatycznie uruchamia pompę paliwa oraz samoczynnie wyłącza ją po zakończeniu tankowania. W trakcie pracy pompy sprawdzane są ewentualne podtankowania – przerwy w podawaniu paliwa które mogą sugerować przeniesienie pistoletu do kanistra lub baku innego pojazdu. Dodatkowo, moduł umożliwia zablokowanie podglądu zatankowanych litrów poszczególnym lub wszystkim pracownikom (pojazdy tankuje się „pod korek”), uniemożliwiając przeliczania norm spalania.

 

Pakiety Mikrostacje.pl

Najedź kursorem na stronę aby powiększyć