Zbiorniki na olej napędowy – 430 L i 900 L

Oferowane przez naszą firmę zbiorniki dwupłaszczowe do składowania paliw płynnych, zostały stworzone po to, by przy minimalnej ilości czynności konserwacyjnych, bezpiecznie przechowywać, monitorować oraz wydawać paliwo. Wykonane z wytrzymałego tworzywa (polietylen), zgodnie z normą PN EN 13 341, pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego zbiorniki dwupłaszczowe, odporne na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne, posiadają gwarancję do 10 lat.

Na życzenie klienta, zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami posadowienia zbiorników dwupłaszczowych na paliwa płynne, istnieje także możliwość podłączenia kilku zbiorników do jednego układu dystrybucyjnego.
Podstawowym wyposażeniem zbiornika dwupłaszczowego jest:

 • szafa technologiczna, zabezpieczająca urządzenia dystrybucyjne oraz elektronikę
 • moduł mikrostacje.pl
 • układ dystrybucyjny o wydajności 72 l/min z pistoletem automatycznym oraz wężem
 • pulser (dokładność +/0,5%)
 • czujniki temp. paliwa oraz otoczenia
 • czujnik alarmujący o przecieku
 • „spillstop”, system alarmujący o przepełnieniu, odcinający załadunek w przypadku przelania zbiornika
 • zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osób niepowołanych do wnętrza zbiornika
 • linia ssąca 1” z zaworem zwrotnym oraz filtrem siatkowym
 • filtr paliwa
 • konstrukcja umożliwiająca czyszczenie zbiornika wewnętrznego, z bezpośrednim dostępem do włazu

Nasza firma gwarantuje przekazanie pełnej dokumentacji, niezbędnej do prawidłowego eksploatowania zbiorników, do użytku wewnętrznego. Zbiorniki posiadają możliwość dowolnej konfiguracji wyposażenia, według indywidualnych potrzeb każdego klienta.
W zależności od wykupionego pakietu, technologia mikrostacje.pl, posiada dożywotnią, bezpłatną gwarancję, świadczoną wg formuły 24/7/360, przy niezwłocznej reakcji w zakresie informatycznym i mechanicznym oraz bieżące, bezpłatne uaktualnienie oprogramowania.