Olej napędowy Ekopol Premium uszlachetniany dodatkami produkcji Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, rafinowany jest ze starannie wyselekcjonowanych komponentów o odpowiednio dobranej charakterystyce parametrów destylacyjnych, która zapewnia uzyskanie doskonałych własności niskotemperaturowych oraz powoduje zmniejszenie zadymienia i emisji cząstek stałych. Olej napędowy Ekopol Premium zawiera pakiet dodatków uszlachetniających poprawiający właściwości detergentowo-dyspergujące i antykorozyjne. Zawiera dodatek cetanowy pozwalający na uzyskanie wartości liczby cetanowej powyżej 51 jednostek, co wpływa na ograniczenie zużycia paliwa, dodatkowo ułatwia rozruch zimnego silnika i zmniejsza poziom hałasu.

 

Karta charakterystyki ON

Właściwości ON

INFORMACJA PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO DOT. DZIAŁANIA USZLACHETNIACZA

ŚWIADECTWO JAKOŚCI INSTYTUTU NAFTY I GAZU DOT. DODATKU DO OLEJU NAPĘDOWEGO