Dodatkową gwarancją jakości, jaką dysponuje nasza firma jest gwarancja prawna. Ekopol Górnośląski Holding S.A. wpłacając kaucję gwarancyjną w wysokości 1 000 000 zł, znalazł się tym samym na „białej liście” Ministerstwa Finansów. Oznacza to, że oferowane przez naszą Spółkę paliwa płynne pochodzą w 100% z legalnych i opodatkowanych źródeł. Wpłacona przez Ekopol kaucja gwarancyjna, zabezpiecza dodatkowo naszych kontrahentów przed obowiązkiem solidarnej odpowiedzialności  za podatek VAT.

Klikając w poniższe linki oraz podając numer NIP naszej Spółki na stronie Ministerstwa Finansów: 6270012803, mogą Państwo sprawdzić rzetelność naszej firmy.

MINISTERSTWO FINANSÓW – KAUCJA GWARANCYJNA

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI – KONCESJA W ZAKRESIE PALIW PŁYNNYCH

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU – ZUS

ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU – US

ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE

OPINIA BANKOWA

REGON

KRS

ROZPORZĄDZENIE MSWIA DOT. POSADOWIENIA ZBIORNIKÓW